#   Статии
18.07.2017
Правила за провеждане на V Плувен маратон "Археология" Бяла - 2017

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА V ПЛУВEН МАРАТОН
„АРХЕОЛОГИЯ“ –29 юли 2017 година
ГРАД БЯЛА, ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Тези правила уреждат условията и реда за организиране на V Плувен маратон „Археология“ - 2017 в град Бяла, община Бяла, област Варна.
Разстоянието по права линия от Пристанище „Бяла“ до музей „ Антична пещ за строителна керамика“ (бившият къмпинг „Луна“) е около 2000 метра.


ГЛАВА ВТОРА
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Чл.2 В 5-тият плувен маратон „Археология“ – Бяла 2017 могат да участват граждани и гости на град Бяла от страната и чужбина, записали се в определеният срок.
Желаещите да участват могат да се запишат на място в деня на Маратона или предварително на имейл: [email protected], като изпратят попълнена регистрационна форма, Приложение 1 към настоящите правила.
Регистрацията на участници ще приключи в 09:30 часа на 29.07.2017 година
Желаещите да участват е необходимо:
• Да са преминали предсъстезателен медицински преглед извършен до три дни преди проявата или преди старта на събитието;
• Да подпишат декларация, че са в състояние самостоятелно да преплуват разстоянието между Пристанище – Бяла и музей „Античната пещ“ (малкия кей пред бившият къмпинг „Луна“), а за лица под 18 години декларацията да бъде подписана от родител,
Приложение 2 и Приложение 3 неразделна част от настоящите правила.

ГЛАВА ТРЕТА
ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Чл. 3 5-тият плувен маратон „Археология“ – “ 2017 в град Бяла ще се проведе на 29 юли /събота/ със старт понтонен мост на пристанище „Бяла“ и финал малкия кей в дясно от музей „Антична пещ“ пещ (в близост до хотел Сол Луна Бей).
.Всички жалаещи да вземат участие в маратона трябва да се явят на 29 юли 2017 година в 9:00 часа на пристанище „Бяла“.
Необходимо е участниците да си носят подходящи чанти, сакове, торби за прибиране на личните вещи.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
Чл. 4 Участието е индивидуално;
Чл. 5 Стартът ще бъде даден пристанището в Бяла в 10:00 часа, участниците трябва да се наредят в една линия във водата еднакво отдалечени от понтонния мост. Финалът на Маратона ще бъде на малкия кей в дясно от Античната пещ (в близост до хотел Сол Луна Бей)
Чл. 6 Разстоянието може да бъде преплувано със свободно избран стил. Не се разрешава ползването на подръчни средства, плавници, помощ отвън и др. ;
Чл.7 Състезателите плуват към финала самостоятелно, съдиите от лодките коригират участниците в случай на по-големи отклонения от маршрута.
Чл. 8 За преплували разстоянието се считат всички, които са пристигнали на финала 90 минути след първия пристигнал. Всички останали състезатели задължително трябва да преустановят плуването и с помощта на придружаващите лодки се отправят към музея „Антична пещ“.
Чл. 9 По време на плуването не се разрешава получаването на каквито и да е хранителни, питейни, медикаментозни и др.средства от странични лица. Чл. 10 Състезатели, които се нуждаят от медицинска или друга помощ или желаят да прекратят плуването, задължително трябва да дадат знак с многократно движение с изпъната ръка на ляво и дясно.


ГЛАВА ПЕТА
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Чл. 11 Класирането е до III-то място отделно Мъже и Жени
Чл. 12 Класиралите се в двете категории получават следните парични награди:
I-място - 200.00 лв.;
ІІ-ро място – 100.00 лв.
ІІІ-то място – 50.00 лв.
С парични награди се отличават:
Най-млад участник преплувал разстоянието – 50.00 лв.
Най-възрастен участник преплувал разстоянието – 50.00 лв.
Най-добре представил се участник от град Бяла – 50.00 лв.
Общ награден фонд – 850.00 лв.
Всеки участник получава грамота за участие;

ГЛАВА ШЕСТА
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
В деня на провеждането на маратона на сборният пункт на Пристанище „Бяла“ всеки записал се участник трябва да носи следните документи:
- лична карта;
- декларация по образец, подписана лично от участника, а за лица до 18 години подписана и от родител;
- свидетелство за медицински преглед или да му се извърши такъв в денят на мероприятието.


При лоши атмосферни условия Община Бяла си запазва правото да отложи или отменени старта на маратона с оглед безопасността на състезателите по време на проявата.

Можете да изтеглите:
Регламент
Регистрационна форма
Декларация
Декларация
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация