#   Статии
06.02.2017
Продължава изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-2.002-0082-C001 Предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Бяла област Варна.

Продължава изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-2.002-0082-C001 Предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Бяла област Варна. Към сформирания по проекта Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда се предоставят социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“. Назначени са 11 домашни помощници и 18 лични асистента, които се грижат за 23 потребителя на услугата „Домашен помощник“ и 22 потребителя на услугата „Личен асистент“. Центърът разполага със социален работник и психолог.

Основните услуги, които се предоставят към центъра са:
1. Текущо почистване
2. Поддържане личната хигиена на потребител
3. Хранене - помощ при подготовката на храна, както и при хранене
4. Битови услуги
5.Предоставя еднократни социални услуги по молба на потребителя
6. Подпомагане потребителя за достъп до медицински услуги и подобряване цялостното му здравословно състояние
7. Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и по процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

Обща стойност на проекта: 500 000 лв., от които 425 000 лв. европейско и 75 000 лв. национално съфинансиране.

Начало и край на проекта: от 15.12.2015 г. до 15.01.2018 г.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация