#   Статии
12.01.2018
Заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0082-C001 Предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Бяла област Варна

На 11.01.2018 г. в гр. Варна се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0082-C001 Предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Бяла област Варна. В пресконференцията взеха участие заместник-кмета на Община Бяла, екипа за управление и представители на различни медии.

По проекта беше създаден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Беше сформиран екип от 4-ма специалисти: социален работник, психолог, медицински специалист и рехабилитатор за предоставяне на социални и медицински услуги и осигуряване на психологическа подкрепа на потребителите. Освен екипа от специалисти бяха назначени и 29 служители: 11 за предоставяне на услугата „Домашен помощник“ и 18 за предоставяне на услугата „Личен асистент“.
За целия период по проекта се обслужиха общо 71 лица в неравностойно социално положение, жители на община Бяла, област Варна – хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.
За целия период на проекта бяха назначени 34 служители за предоставяне на услугата „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ и 4-ма специалисти.
На потребителите беше предоставен пакет от услуги, които се ползваха безплатно:
1. Текущо почистване;
2. Поддържане личната хигиена на потребителя;
3. Хранене - помощ при подготовката на храна, както и при хранене;
4. Битови услуги;
5. Предоставяне на еднократни социални услуги по молба на потребителя;
6. Подпомагане потребителя за достъп до медицински услуги и подобряване цялостното му здравословно състояние;
7. Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите;
8. Медицински услуги.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и по процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

Обща стойност на проекта: 500 000 лв., от които 425 000 лв. европейско и 75 000 лв. национално съфинансиране.

Начало и край на проекта: от 15.12.2015 г. до 15.01.2018 г.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация