#   Статии
12.01.2018
Заключителна сеща по проект BG05M9OP001-2.002-0082-C001 Предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Бяла област Варна.

На 10.01.2018 г. в административната сграда на Община Бяла се проведе заключителна среща по проект BG05M9OP001-2.002-0082-C001 Предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Бяла област Варна. В нея се включиха представители на общинска администрация, представители на НПО, служители и потребители на социалните услуги.
На срещата бяха представени:
1. Целите на проекта;
2. Дейностите по проекта;
3. Резултатите от изпълнението на проекта.

Проектът обхвана болни самотни възрастни хора, младежи и деца с различни увреждания и самотни лица жители на община Бяла – хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и по процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

Обща стойност на проекта: 500 000 лв., от които 425 000 лв. европейско и 75 000 лв. национално съфинансиране.

Начало и край на проекта: от 15.12.2015 г. до 15.01.2018 г.

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация