#   Статии
22.07.2018
Правила за провеждане на VI плувен маратон "Археология" Бяла 2018

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА VI ПЛУВEН МАРАТОН
„АРХЕОЛОГИЯ“ –28 юли 2018 година
ГРАД БЯЛА, ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Тези правила уреждат условията и реда за организиране на VI Плувен маратон „Археология“ - 2018 в град Бяла, община Бяла, област Варна.
Разстоянието по права линия от Пристанище „Бяла“ до музей „ Антична пещ за строителна керамика“ (бившият къмпинг „Луна“) е около 2000 метра.


ГЛАВА ВТОРА
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Чл.2 В 6-тият плувен маратон „Археология“ – Бяла 2018 могат да участват граждани и гости на град Бяла от страната и чужбина, записали се в определеният срок.
Желаещите да участват могат да се запишат на място в деня на Маратона или предварително на имейл: [email protected], като изпратят попълнена регистрационна форма, Приложение 1 към настоящите правила.
Регистрацията на участници ще приключи в 09:30 часа на 28.07.2018 година
Желаещите да участват е необходимо:
• Да са преминали предсъстезателен медицински преглед извършен до три дни преди проявата или преди старта на събитието;
• Да подпишат декларация, че са в състояние самостоятелно да преплуват разстоянието между Пристанище – Бяла и музей „Античната пещ“ (малкия кей пред бившият къмпинг „Луна“), а за лица под 18 години декларацията да бъде подписана от родител,
Приложение 2 и Приложение 3 неразделна част от настоящите правила.

ГЛАВА ТРЕТА
ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Чл. 3 6-тият плувен маратон „Археология“ – “ 2018 в град Бяла ще се проведе на 28 юли /събота/ със старт понтонен мост на пристанище „Бяла“ и финал малкия кей в дясно от музей „Антична пещ“ пещ (в близост до хотел Сол Луна Бей).
Всички жалаещи да вземат участие в маратона трябва да се явят на 28 юли 2018 година в 8:30 часа на пристанище „Бяла“.
Необходимо е участниците да си носят подходящи чанти, сакове, торби за прибиране на личните вещи.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
Чл. 4 Участието е индивидуално;
Чл. 5 Стартът ще бъде даден пристанището в Бяла в 10:00 часа, участниците трябва да се наредят в една линия във водата еднакво отдалечени от понтонния мост. Финалът на Маратона ще бъде на малкия кей в дясно от Античната пещ (в близост до хотел Сол Луна Бей)
Чл. 6 Разстоянието може да бъде преплувано със свободно избран стил. Не се разрешава ползването на подръчни средства, плавници, помощ отвън и др. ;
Чл.7 Състезателите плуват към финала самостоятелно.
Чл. 8 За преплували разстоянието се считат всички, които са пристигнали на финала 90 минути след първия пристигнал. Всички останали състезатели задължително трябва да преустановят плуването и с помощта на придружаващите лодки се отправят към музея „Антична пещ“.
Чл. 9 По време на плуването не се разрешава получаването на каквито и да е хранителни, питейни, медикаментозни и др.средства от странични лица. Чл. 10 Състезатели, които се нуждаят от медицинска или друга помощ или желаят да прекратят плуването, задължително трябва да дадат знак с многократно движение с изпъната ръка на ляво и дясно.ГЛАВА ПЕТА
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Чл. 11 Класирането е до III-то място отделно Мъже и Жени
Чл. 12 Класиралите се в двете категории получават следните парични награди:
I-място - 200.00 лв.;
ІІ-ро място – 100.00 лв.
ІІІ-то място – 50.00 лв.
С парични награди се отличават:
Най-млад участник преплувал разстоянието – 50.00 лв.
Най-възрастен участник преплувал разстоянието – 50.00 лв.
Най-добре представил се участник от град Бяла – 50.00 лв.
Общ награден фонд – 850.00 лв.
Всеки участник получава грамота за участие;

ГЛАВА ШЕСТА
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
В деня на провеждането на маратона на сборният пункт на Пристанище „Бяла“ всеки записал се участник трябва да носи следните документи:
- лична карта;
- декларация по образец, подписана лично от участника, а за лица до 18 години подписана от родител;
- свидетелство за извършен медицински преглед.


При лоши атмосферни условия Община Бяла си запазва правото да отложи или отменени старта на маратона с оглед безопасността на състезателите по време на проявата.
Можете да изтеглите:
Регламент
Регистрационна форма
Декларация
Декларация
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация