#   Статии
19.02.2019
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото искам да Ви уведомя, че с изменението и допълнението на Закона за местните данъци и такси, обнародвано в Държавен вестник брой 98 от 27 ноември 2018г. , бе въведен нов екологичен компонент, в зависимост от екологичната категория на автомобила "Евро от 1 - 6". Този компонент оказва влияние върху изчисляването на дължимия годишен Данък върху превозните средства.

Предвид горното, моля при заплащането на дължимия от Вас данък върху превозните средства за 2019г., да представяте на отговорните за това служители от общинска администрация Свидетелството за регистрация част I /големия талон/ на притежаваното от Вас МПС.

ВАЖНО : Представянето на Свидетелството за регистрация част I е във Ваш интерес, тъй като екологичният компонент, в зависимост от екологичната категория на автомобила, може да доведе до прилагането на корекционен коефициент към дължимия годишен данък, както следва :
- За МПС без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" - коефициент 1,10
- За МПС с "Евро 3" - коефициент 1,00
- За МПС с "Евро 4" - коефициент 0,80
- За МПС с "Евро 5" - коефициент 0,6
- За МПС с "Евро 6" и "ЕЕV" - коефициент 0,4

С Решение на Общински съвет – Бяла са одобрени минималните и най-благоприятни за собствениците на МПС коефициенти, описани по-горе, съобразени с минималните допустими стойности съгласно разпоредбите на Закона за местни данъци и такси.АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация