#   Статии
19.04.2019
Община Бяла спечели проект за ново кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания гр. Бяла

Проектът на Община Бяла „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ гр. Бяла е сред одобрените проекти за 2019 г. от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Община Бяла е планирала цялостна подмяна на кухненското оборудване и обзавеждане. Основна цел на проекта е подобряване условията на труд в кухнята на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания гр. Бяла чрез подмяна на амортизирано кухненско обзавеждане.
Срокът за реализация на проекта е 4 месеца. Така в края на лятото тази година възрастните хора в дома и персоналът ще могат да се възползват от постигнатите подобрени условия.
Общата стойност на проекта е в размер на 25492.00 лева, като 22942.80 лева са безвъзмездно финансиране от Фонда и 2549.20 лева – съфинансиране от Община Бяла.
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, ул. „Димитър Янев“ № 42 е разкрит през 1992 година по желание на самотен инвалид, който е направил дарение на собствената си къща за разкриването му. Дарителят е живял в този дом до края на живота си.
Ползвателите на социалните услуги са всички лица, живеещи в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания гр. Бяла, ул. „Димитър Янев” № 42. Тези лица са с различни увреждания - самотно живеещи стари хора с увреждания или със затруднения в самообслужването, които имат нужда от помощ при приготвянето на храна;
Персоналът, ангажиран с предоставянето на социални услуги в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания има необходимата квалификация и опит в социалната сфера. Социални работници, медицински персонал и рехабилитатори полагат здравни и рехабилитационни грижи за настанените възрастни хора.
Проектът ще повлияе пряко върху качеството на живот на цялата общност, затвърждавайки грижите на Община Бяла за социална справедливост и солидарност сред членовете на общността, по-голяма сигурност и увереност, че институциите в лицето на общината и държавата са не само заинтересовани, но работят в посока към решаване на проблемите на лицата с физически увреждания, настанени в такъв тип социална услуга.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация