#   Статии
17.06.2019
XI Национален събор на читалищата град Бяла - ПРОГРАМА

Програма за 18 юни /вторник/


19:00 часа Откриване.
Вокална група „Мелодия“ към НЧ “Пробуда-1928“ гр. Бяла обл. Варна с ръководител Любомир Любенов

19:10 часа Вокална група „Косарки“ към НЧ“Ведрина 1997“ с. Косара обл.Силистра с ръководител Пенка Димитрова

19:20 часа Женски народен хор към НЧ “Братство 1884“ гр.Павликени обл.В.Търново с ръководител Борислав Димитров

19:30 часа ГСГП „Кармелита“ към НЧ “Тома Кърджиев-1873“ с.Червена вода обл.Русе с ръководител Марко Марков

19:40 часа Фолклорна група „Веселина“ към НЧ“Стилиян Чилингиров-1963“ гр.Шумен с ръководител Мария Върбанова
Индивидуални изпълнения на Елена Колева и Доника Шикова

19:50 часа Група за автентичен фолклор“Извор“ към НЧ “Просвета-1925“ с. Илия Блъсково обл.Шумен с ръководител Донка Василева
Индивидуално изпълнение на Божидар Тодоров

20:00 часа Детска фолклорна група „Изгрев“ към НЧ “Изгрев 1919“ гр.Долни чифлик обл.Варна с ръководител Валентина Манолова

20:10 часа Детска фолклорна група –младша към НЧ“Изгрев 1919“ гр.Долни чифлик обл.Варна с ръководител Валентина Манолова

20:20 часа Фолклорна група „Росна китка“ към НЧ „Н.Й.Вапцаров 1909“ гр.Ветово обл.Русе с ръководител Петранка Славова

20:30 часа Женска група за автентичен фолклор „Ехо от младостта“ към НЧ “Изгрев 1919“
гр.Долни Чифлик обл.Варна с ръководител Петранка Неделчева

20:40 часа Женска група за автентичен фолклор към НЧ“Хр.Ботев 1928“ с.Голица обл.Варна с ръководител Петранка Неделчева

20:50 часа Вокална група „Искри“ към НЧ „Н.Й.Вапцаров 1909“ гр.Ветово обл.Русе с ръководител Вяра Димова


###


Програма за 19 юни /сряда/


19:00 часа Народен ансамбъл „Янка“ –с.Заря обл.Одеса ,Украйна с ръководител Георги Арнаутов

19:10 часа Блок програма на НЧ “Напредък“ гр.Разград с участието на детска вокална група , група за изворен фолклор, Георги Стефанов и Мартин Вълчинов

19:40 часа Група за български народни песни към НЧ “Просвета-1919“ с.Брестовене обл.Разград с ръководител Тодорка Станева

19:50 часа ГСГП “Лудогорие“ към НЧ“Просвета-1919“ с.Брестовене обл.Разград с ръководител Николай Киселов

20:00 часа ДТС „Синеводски бисерчета“към НЧ“Сила-1928“ с.Синя вода обл.Разград с ръководител Алипи Алеков.
Индивидуално изпълнение на Фатме Мехмедова

20:10 часа Група за турски песни и фолклор към НЧ “Просвета-1919“ с.Брестовене обл.Разград с ръководител Зюлфие Исмаил

20:20 часа Женска фолклорна група „Писански гласове“ към НЧ “Просвета-1901“ с.Писанец обл.Русе с ръководител Стефка Димова

20:30 часа Самодеен състав „Писанчани“ към НЧ “Просвета-1901“ с.Писанец обл.Русе с ръководител Стефка Димова

20:40 часа Фолклорна група „Традиция“ към НЧ “Пробуда-1927“ с.Радко Димитриево обл.Шумен с ръководител Кателина Алексиева
Индивидуално изпълнение на Анна Радева

20:50 часа Група за автентичен фолклор „Росен здравец“ към НЧ “Просвета-1880“ с.Ивански обл.Шумен с ръководител Димитричка Христова

21:00 часа Танцов състав „Луди млади“ към НЧ “Светлина 1968“ с.Вълкан обл.Силистра с ръководител Диана Герджикова

21:10 часа Вокална група „Козлуджански напеви“ към НЧ “Пробуда-1896“ гр.Суворово обл.Варна с ръководител Тихомир Тодоров
Индивидуално изпълнение на Вили Тодорова

21:20 часа Самодеен театрален колектив „Стоян Ангелов-Чингиза“ към НЧ “Пробуда-1896“ гр.Суворово обл.Варна

21:30 часа Танцов клуб „Хоро“ към НЧ “Пробуда-1896“ гр.Суворово обл.Варна с ръководител Галин Каракашев###


Програма за 20 юни /четвъртък/


19:00 часа Фолклорна група „Крумовски славей“ към НЧ “Наука-1927“ с.Крумово обл.Варна с ръководител Теменужка Тодорова

19:10 часа Туристическа група към НЧ “Пробуда-1912“ гр.Лозница обл.Разград с ръководител Божана Панова

19:20 часа Фолклорна група към НЧ “Пробуда-1912“ гр.Лозница обл.Разград с ръководител Георги Минков

19:30 часа Женска фолклорна група към НЧ “Светлина-1941“ гр.Генерал Тошево обл.Добрич с ръководител Петко Петков

19:40 часа Дует Ивана Тодорова и Николет Колева към НЧ „Васил Левски -1924“ с.Пчелник обл.Варна с ръководител Красимира Драгнева

19:45 часа Даниела Иванова , Гюлбахар Антонова , Зария Христова , Рая Неделчева , Мирела Калоянова и Ния Неделчева към НЧ “Изгрев -1919“ гр.Долни Чифлик обл.Варна с ръководител Диана Николова

19:55 часа Вероника Миленова към НЧ “Пробуда-1922“ с.Старо Оряхово обл.Варна с ръководител Диана Николова

20:00 часа Ивана Тодорова към НЧ “Васил Левски -1924„ с.Пчелник обл.Варна с ръководител Диана Николова

20:10 часа Фолклорна певческа група към НЧ“Васил Левски 1937“ с.Господиново обл.Варна с ръководител Станка Пенчева

20:20 часа Фолклорна певческа група към НЧ“Христо Ботев 1927“ с.Дюлино обл.Варна с ръководител Върба Гочева

20:30 часа ГСГП „Морски перли“ към НЧ“Филип Кутев 2007“ гр.Варна с ръководител Добринка Рангелова
Дует към „Морски перли“ и индивидуално изпълнение на Добринка Рангелова

20:40 часа Танцово –певческа формация „Веселие“ към НЧ“Съзнание 1927-Девня“ гр.Девня обл.Варна с ръководители Татяна Атанасова и Иван Докторов
Индивидуални изпълнения на Димчо Гичев и Янко Петров

21:00 часа Детска вокална група „Средногорски звънчета“ към НЧ“Христо Смирненски 1889“ гр.Златица обл.София с ръководител Мария Лешкова

21:10 часа Танцова формация „Изгрев“ към НЧ“Христо Смирненски 1889“ гр.Златица обл.София с ръководител Станислав Меченов

21:20 часа Група за автентичен фолклор към НЧ“Александър Гичев-1907“ с.Василево обл.Добрич с ръководител Елена Колева
###


Програма за 21 юни /петък/

18:30 часа Група за автентичен фолклор „Пролетно настроение“ към НЧ“Хр.Ботев-1940“ с.Коритен обл.Добрич с ръководител Стоян Иванов

18:40часа ТФ „Братанче“ към НЧ“Св.Св.Кирил и Методий-1933“ с.Братаница обл.Пазарджик с ръководител Илия Илиев

18:50 часа - ЖФГ „Тракийско цвете“ към
НЧ “Св.Св.Кирил и Методий-1933“
с.Братаница обл.Пазарджик с ръководител Величка Георгиева

19:00 часа Група за стари градски песни „Пей сърце“ към НЧ “Хр.Ботев-1940“ с.Коритен обл.Добрич с ръководител Стоян Иванов

19:10 часа Група за руски и цигански романси „Берьозка“ към НЧ „Димитър Вълнев-1903“ с.Расово обл.Монтана с ръководител Златан Маринов

19:20 часа Фолклорна група „Шарена китка“ и дует „Велинчанка“ към НЧ “Земеделец-1900“ с.Велино обл.Шумен с ръководител Мика Марчева

19:30 ч Женска певческа група за автентичен фолклор към НЧ“Съгласие-1882“ с.Осмар обл.Шумен с ръководител Анета Недялкова

19:40часа Школа към Ансамбъл „Ритъм“ НЧ “Св.Св.Кирил и Методий1966-Силистра“ гр.Силистра с ръководител Росен Атанасов

19:50 часа Детски танцов състав към Ансамбъл „Ритъм“ НЧ “Св.Св.Кирил и Методий 1966-Силистра“ гр.Силистра с ръководител Росен Атанасов

20:00часа Танцова група „Исмарос“ към НЧ “Съгласие-1882“ с.Осмар обл.Шумен с
ръководител Христо Колев

20:10 часа ТГ “Танци на етносите и народите“ към НЧ “Хр.Ботев-1931“ с.Веселина обл.Разград с ръководители Айше Реджеб и Алипи Алеков“

20:15 часа Фолклорна група за български и турски народни песни“ към НЧ “Хр.Ботев-1931“ с.Веселина обл.Разград с ръководител Садет Ахмедова

20:20 часа ТГ “Танци на етносите и народите“ към НЧ “Хр.Ботев-1931“ с.Веселина обл.Разград с ръководители Айше Реджеб и Алипи Алеков“

20:25 часа Фолклорна група за български и турски народни песни“ към НЧ “Хр.Ботев-1931“ с.Веселина обл.Разград с ръководител Садет Ахмедова

20:30 часа Група за стари градски песни“Песни за душата“ към НЧ “Трезвеност-1870“
гр.Сухиндол обл.В.Търново с ръководител
Йордан Йорданов

20:40 часа Вокална група „Колорит“ към НЧ “Елин Пелин-1903“ гр.Перник с ръководител Петър Симеонов

20:50 часа Група за народни песни към НЧ “Пробуждане 1902“ с.Горско Ново село обл.В.Търново с ръководител Росица Стефанова

21:00 часа Група за автентичен родопски фолклор „Извор от Родопа“ към НЧ “Пробуждане 1902“ с.Горско Ново село обл.В.Търново с ръководител Росица Стефанова

21:10 часа Женски хор за обработен фолклор към НЧ «Съединение 1879» с.Бутово обл.В.Търново с ръководители Зоя Георгиева и Еленка Михайлова

21:20 часа Група за народни песни към НЧ „Светлина-1923“ с.Голямо Враново обл.Русе с ръководител Гинка Велева

21:30 часа Група за турски народни песни
към НЧ „Светлина-1923“ с.Голямо Враново обл.Русе с ръководител Нежля Сеидова

21:40 часа Блок програма на НЧ „Канев-Пробуда 1924“ с.Горно Абланово обл.Русе с участието на певческа група „Надежда“ ,мъжка певческа група ,смесена певческа група , дует «Детелина» и група за автентични танци

22:10 часа Фолклорна група „Родопски гласове“ към НЧ „Димо Арсов-1926“ с.Ловско обл.Разград с ръководител Асан Хойров

22:20 часа Женски тригласен хор „Златолира“ към НЧ “Христо Смирненски 1889“ гр.Златица обл.София с ръководител Мария Лешкова

22:30 часа Мъжка вокална група „Гергьовден“ към НЧ “Христо Смирненски 1889“ гр.Златица обл.София с ръководител Мария Лешкова

22:40 часа Детски дръм състав към НЧ “Христо Ботев 2008“ с.Гарван обл. Габрово с ръководител Васил Папазов

22:45 часа Група за огнени изкуства към НЧ “Христо Ботев 2008“ с.Гарван обл. Габрово с ръководител Георги Георгиев###
Програма за 22: юни /събота/18:20 часа Хор „Лира“ към НЧ“Христо Ботев 1872“ гр.Нови Пазар обл.Шумен с ръководител Милка Данаилова


18:30 часа Клуб „Обреди и обичаи“ към НЧ“Пробуда-1958“ гр.Шумен с ръководител Мая Господинова и хореограф Веселина Дечева

18:40 часа Камерен хор „Георги Атанасов“ към НЧ“Васил Левски-1861“ гр.Карлово обл.Пловдив с ръководител Първолета Юнакова

18:50 часа Смесен народен хор към НЧ“Трезвеност-1870“гр.Сухиндол обл.В.Търново с ръководител
Йордан Йорданов

19:00 часа Танцова група „Веселяче“ към НЧ“Просвета-1919“ с.Памукчии обл.Шумен

19:10 часа Женска фолклорна група „Китка“ към
НЧ“Просвета-1919“ с.Памукчии обл.Шумен с
Ръководител Величка Георгиева. Индивидуално участие на Величка Георгиева

19:20 часа Клуб за народни хора и танци към НЧ“ Асен Златаров 1872“ гр.Шумен с ръководители Галина Александрова и Илиян Стоянов и танцов клуб „Шумналии“ към НЧ“Боян Пенев-1949“ гр.Шумен с ръководител Ростислав Борисов

19:30 часа Клуб за народни хора „Луди млади“ към НЧ“Напредък 1920“ с.Царев брод обл. Шумен с ръководител Галина Александрова

19:40 часа Фолклорна група „Сребърни звънци“ към
НЧ“Стефан Караджа-1943“ с.Средище
обл.Силистра с ръководител Снежанка Атанасова
Индивидуално изпълнение на Добринка Николова

19:50 часа Танцова група „Палитра“ към НЧ“Стефан
Караджа-1943“ с.Средище обл.Силистра с
ръководител Снежанка Атанасова

20:00 часа Блок програма на НЧ „Развитие 1895“гр. Стражица обл.Велико Търново с участието на женски народен хор , мъжка фолклорна група , женска фолклорна група , народен оркестър „Развитие“ с ръководител Атанас Костов и фолклорен танцов клуб „Традиция“ с ръководител Росица Милева

20:30 часа Детски танцов състав „Здравец“ към НЧ“Просвета-1911“ гр.Плиска обл.Шумен с ръководител Тодор Ганчев

20:40 часа Клуб за народни хора и танци „Розета“ към НЧ“Просвета-1911“ гр.Плиска обл.Шумен с ръководител Тодор Ганчев

20:50 часа Женска певческа група към НЧ“Христо Ботев-1914“ с.Искър обл.Варна с ръководител Цанка Джамбазова

21:00 часа Женска певческа група към НЧ“Отец Паисий-1927“ с.Брестак обл.Варна с ръководител Йорданка Дочева
Индивидуално изпълнение на Анка Николова

21:10 часа Женска певческа група „Кина Иванова“към НЧ“Пробуда-1927“ с.Добротич обл.Варна с ръководител Валентина Петрова

21:20 часа Фолклорна група „Морава“с ръководител Милчо Романски и мажоретна група с ръководител Янка Николова към НЧ“Светлина 1926-Моравица“ с.Моравица обл.Враца

21:30 часа Театрална студия „Гаргара“ към НЧ“Будителите 2017“ гр.Габрово с ръководител Светослав Славчев

21:40 часа Колектив за стари градски песни „Зорница“ към НЧ“Хр.Ботев 1898“ с.Дъбене обл.Пловдив с ръководител Мария Лалова

21:50 часа Женска певческа група за автентичен фолклор към НЧ“Хр.Ботев 1898“ с.Дъбене обл.Пловдив с ръководител Недка Лалова

22:00 часа Танцова група „Българит“ към НЧ“Съгласие 1905“ гр.Българово обл.Бургас с ръководител Ваня Делчева

22:10 часа Женска фолклорна група към НЧ“Хр.Ботев 1898“ с.Дъбене обл.Пловдив с ръководител Мария Лалова

22:20 часа Детски дръм състав към НЧ“Христо Ботев 2008“ с.Гарван обл. Габрово с ръководител Васил Папазов

22:25 часа Група за огнени изкуства към НЧ“Христо Ботев 2008“ с.Гарван обл. Габрово с ръководител Георги Георгиев

22:30 часа Кукерска група към НЧ“Хр.Ботев 1898“ с.Дъбене обл.Пловдив с ръководител Стайко Гамбезов

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация