#   Статии
01.04.2020
ОБЩИНА БЯЛА ВЪВЕЖДА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ

Считано от 1 април 2020 година Община Бяла въвежда 21 електронни услуги, достъпни за гражданите на официалния сайт на общинската администрация (www.byala.org) в секция „Електронни услуги“. Услугите се предоставят чрез единния модел на Държавна агенция „Електронно управление“.

За да се заяви услуга онлайн е необходимо гражданите да притежават ПИК (персонален идентификационен код) или КЕП (квалифициран електронен подпис), а готовият административен документ, издаден от Община Бяла, се получава през Системата за сигурно електронно връчване. Заплащането на услугите се извършва през система за е-Плащане - ePay.

За улеснение на потребителите услугите са групирани по области на тяхното предоставяне:
- Административни услуги по „Гражданска регистрация и актосъставяне“
- Административно-технически услуги „Общинска собственост“;
- Административно-технически услуги „Устройство на територията“;
- Административни услуги „Кадастър“;
- Административни услуги „Търговия и туризъм“;
- Административни услуги „Зелена система“;
- Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“;
- Административни услуги „Местни данъци и такси“;

Целта на въвеждането на електронните услуги е да се улесни обслужването на гражданите, дори когато те нямат възможност да посетят сградата на общинската администрация. Екипът на Община Бяла ще продължи да работи активно, за да се увеличи броят на предоставяните онлайн услуги и след периода на извънредното положение в страната.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация