#   Статии
22.05.2020
Детските градини възобновяват дейност на 26 май

На 26 май 2020 година /вторник/ ЦДГ „Първи юни“ град Бяла и филиал „Теменуга“ село Попович възстановяват дейността си.
Заради мерките за социална дистанция дейността на детските учредения ще бъде преструктурирана. Допустимият максимален брой на деца в една група е 12-16, с предимство ще бъдат приемани децата с двама работещи родители.
В случай на едновременно желание от страна на родителите за присъствие на повече от 16 деца в група ще бъде изготвен график, при който половината от децата ще посещават детската градина една седмица, а другата половина – следващата седмица. В зависимост от промяната в ситуацията или според решението на родителите този график ще се актуализира своевременно.
Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на ДГ, за което подписват декларация. (в приложение на настоящата публикация). За подновяване посещението на децата в ДГ не се изисква представянето на медицинска бележка, както и изследвания, във връзка с дългосрочното им отсъствие.
Приемът в ДГ ще се извършва по график, като работещите родители ще могат да заведат децата си между 07:00 и 08:00 часа, а неработещите от 08:00 до 08:45 часа. В сградата на детската градина няма да се допускат родители или други лица, които придружават децата. На входа ще се извършва филтър от медицинската сестра, след което детето ще се поема от учител или помощник възпитател до съответната група. В случай на констатиране на признаци на заболяване на детето ще бъде отказано приемане. Родителите ще изчакват приемането на децата им в двора на детската градина, на разстояние най-малко 2 метра между семействата. При взимането на децата от детската градина (след 16:30 часа), родителите отново ще трябва изчакват в двора най-малко на 2 метра разстояние.
В края на всяка работна седмица ще се прави запитване към родителите, относно посещаемостта на децата през следващата седмица. Учителите ще се свързват с родителите, но всеки може сам да се свърже с учителите да потвърди или откаже присъствието на детето за съответната седмица.
От родителите се очаква:
1. Да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина, ако забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса.
2. Да организират незабавно взимане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице, че то проявява признаци на заболяване.
3. Да придружават детето само до мястото на прием, без да влизат в сградата на детската градина.
4. Да осигурят плик (торбичка), в който детето да постави обувките, с които то пристига в детската градина (след събуване детето поставя обувките в плика и обува пантофите, с които ще бъде в ДГ).
5. Желанието на родителите, децата им да посещават детска градина е с изричното условие, че са запознати и декларират, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни лица и няма признаци на заболяване в последните 14 дни. Подписвайки декларация за информирано съгласие родителите носят отговорност за попълнените в документа данни.

Документи
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация