#   Статии
30.10.2020
Община Бяла с анкетно проучване във връзка с изготвянето на общ устройствен план

Община Бяла е в процедура за изготвяне на нов общ устройствен план, при изработване му ще се вземат под внимание регионалните фактори като дадености и цели на развитието, представляващи важна част от устройственото планиране на общината. Необходимо е проектът на ОУП да има адекватна взаимовръзка и приемственост с целите и приоритетите на местната общественост и бизнес.

В тази връзка е подготвено и настоящото анкетно проучване то се прави, за да се установят конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност във връзка с формулирането на визия, цели и приоритети за развитие на Общината.

Участието на гражданите и представителите на бизнеса в изработването на плановете би гарантирало тяхното качество и реалистичност. Всеки, който желае, може да попълни анкетите може да го направи, чрез попълване на прикачените по-долу файлове.

В сградата на Общинска администрация е поставена кутия за попълнените анкети, същите могат да бъдат изпращани на имейл адрес [email protected].


Анкетен лист за кмет на населено място

Анкетен лист за граждани

Анкетен лист за предприятие


Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация