#   Статии
02.11.2020
Задължителна регистрация на кладенци

Уважаеми съграждани,

Наближава крайният срок за регистрация на кладенци.
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) напомня на фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че до 27 ноември 2020 г. трябва да регистрират съоръженията, които са разположени в собствения им имот.
Регистрацията се извършва в Басейнова дирекция за „Черноморски район на адрес във Варна: ул. „Ал. Дякович“ № 33 лично. За улеснение на жителите на Община Бяла до 27.11.2020 г. документите за регистрацията може да се подават в сградата на общинска администрация – стая №5, след това ще бъдат входирани в Басейнова дирекция гр. Варна от служител на Общинска администрация
Необходими документи за регистрация:
1. Заявление по Образец;
2. Копие от документ за собственост на имота;

За регистрация на водоземните съоръжения не се дължат такси-
Напомняме, че при установяване на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г., те ще бъдат премахнати за сметка на собственика.
За допълнителна информация: Общинска администрация, ет. 1, стая №5, тел.: 051432223

Образец на заявление
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация