#   Статии
03.04.2020
Община Бяла разширява обхвата на патронажната грижа чрез предоставяне на услуги по проект „С грижа за хората”

За преодоляване на последиците от COVID-19 в Община Бяла се предвижда предоставяне на услуги в домашна среда като допълнителна дейност към действащия от 01.07.2019 г. проект „С грижа за хората” по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Финансирането е по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, допълнително споразумение към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0067-C01.

При изпълнението на проекта Община Бяла участва като партньор на Община Дългопол. Стойността на допълнителната безвъзмездна помощ по Компонент 3 е в размер на 156 960.00 лв., от които 133 416.00 лв. осигурява Европейският социален фонд, а националното съфинансиране е 23 544.00 лв.

Бюджетът на Община Бяла по Компонент 3 е 31 065.00 лв.

Срокът за изпълнение е 10 месеца - до 31.12.2020 г.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация