#   Статии
21.04.2021
Община Бяла ще отпуска стипендии за ученици и студенти с висок успех

Община Бяла ще отпуска стипендии за висок успех на ученици и студенти от Бяла. Финансовото подпомагане на учениците и студентите ще се извършва по 6 мерки предвидени в Правилник за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма „Децата на Бяла“ и Общинска програма „Успешни студенти“.

Общинска програма „Децата на Бяла“ цели да стимулира висок успех сред учениците от V до XII клас, обучаващи се в дневна форма на обучение, постигнали минимален успех Отличен 5,50. Втората мярка по тази програма ще стимулира развитието на талантливи ученици, участвали на местни, регионални, национални, европейски и национални прояви. Стимулирането на учениците ще е финансово и ще се изплаща еднократно за съответния учебен срок или за постижение, както следва:

1. Стипендии за висок успех:
• Успех отличен 6.00 – 150 лв.;
• Успех отличен над 5.50 - 100 лв.;

2. Еднократна финансова награда „Децата на Бяла“ за постижения в областта на образованието, науката и изкуството:
• I място -150 лв.
• II място -120 лв.
• III място -100 лв.

Общинска програма „Успешни студенти“ ще поощрява студенти от Бяла в редовна форма на обучение, постигнали минимален успех „Много добър 5,00“. Стипендиите ще се изплащат еднократно, както следва:
• За успех отличен 6.00 – 400 лв.
• За успех отличен 5.50 – 200 лв.
• За успех над много добър 5.00 – 100 лв.

Втората мярка за студентите е „Успешни студенти – старт в кариерата“, която покрива семестриалните такси за цялото образование на студента, след сключен договор с Община Бяла. Условията по тази мярка са описани в чл. 3, ал. 2 от Програмата „Успешни студенти“.
В съответствие с двете програми ще бъдат учредени награди „Ученик на годината“ и „Студент на годината“. Наградите ще се одобряват от кмета на Общината по предложения на експертната комисия по чл. 10 от правилника.
Условие за кандидатстване за стипендиите и наградите и учениците и студентите да са жители на Община Бяла, с постоянен или настоящ адрес.
Документите за кандидатстване, както и пълните Програми могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Бяла (приложени към настоящата публикация). Заявления за стипендии за постигнат висок успех през първи учебен срок и зимен семестър ще се подават до края на учебната 2020/2021 година, а за втори срок и летен семестър през месец септември 2021 година.

Заявленията, в комплект с изискуемите документи, се подават в деловодството на общинска администрация. Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисията и списък с одобрените за стипендия и/или награда ще бъдат публикувани на сайта на общината.

Приложения:

Общинска програма „Децата на Бяла“

Заявление за кандидастване за стипендия или награда по програма „Децата на Бяла“


Общинска програма „Успешни студенти“

Заявление за кандидастване за студенстка стипендия по програма „Успешни студенти“

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация