#   Статии
25.01.2021
Община Бяла продължава да предоставя мобилни здравно-социални услуги по проект BG05M9OP001-2.103-0057-C01, финансиран по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“

Продължава предоставянето на интегрираната здравно-социална услуга по проект „С грижа за хората“ в Община Бяла. Проектът се финансира по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Същността на услугата е индивидуална подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от медицински специалисти и домашен помощник.

Продължителността на услугата е 6 месеца: от 02.10.2020 г. до 02.04.2021 г.

Кандидатите, които могат да ползват услуги по настоящия проект са лица с увреждания, възрастни хора над 65 г. със затруднения в самообслужването от гр. Бяла и от останалите населени места в общината. За включване в проекта следва да подадат заявление по образец и медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на кандидат-потребителя /ТЕЛК или др. медицински документи за лицата под 65 години/.

Приемът на заявления за ползване на почасови грижи ще продължи през целия период на изпълнение на проекта. Заявленията се приемат в административната сграда на Община Бяла, ул. „Андрей Премянов“ №29 или на е-mail: [email protected]. За повече информация: тел. 0886810025

Обща стойност на проекта: 68 120.64 лв.
Финансиране от Европейския социален фонд: 57 902.55 лв.
Национално финансиране: 10 218.09 лв.
Община Бяла - партньор на Община Дългопол, с бюджет по проекта: 14 283.36 лв.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация