#   Статии
07.05.2021
Провеждане на консултации по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на проект на общ устройствен план (ОУП) на община Бяла“

На основание чл.19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, община Бяла обявява за консултации документация по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на проект на общ устройствен план (ОУП) на община Бяла“:

1. Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на ОУП на община Бяла;

2. Задание за проектиране на изменение на ОУП на Община Бяла;

3. Копие на писмо изх. № 04-00-734/17.03.2014 г. на министъра на околната среда и водите;

4. Картен материал – опорен план в цифров вид.


Срок за изразяване на становища: 20 дни от публикуване на страницата на МРРБ.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация