#   Достъп до информация
Правила за достъп до обществена информация

Стъпки за предоставяне на достъп до обществена информация

Място за подаване на заявление за достъп до обществена информация

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2021 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2022 г.

Списък по чл.15, ал.3 от ЗДОИ на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Бяла за сферата на дейност и форматите, в които е достъпна.

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация