избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 10°  /  мин. C°

април 2021
пвтсрчпсн
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Наредби и документи
Наредби Други
име тип KB
Анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областните и общински администрации и формулиране на предложения за оптимизирането имdoc952
Архив - вътрешни правила за дейността на управленския архив на Община Бяла гр. Бялаpdf4853
Архив - номенклатура на делата със срокове за съхранение на Община Бялаpdf21942
Вътрешни правила за организация на административното обслужванеpdf4605
Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Бялаdoc66
Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бяла за 2017 г.doc63
Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Бяла2016doc64
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственостpdf4409
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 година приета с Решение 23-173 от 28.01.2021 годинаpdf4770
Годишна програма за устойчиво развитие на туризма в община Бяла 2012doc119
ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020г”, ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015г. – 31.12.2015г. es/24
Заповед на Кмета на Община Бяла, относно числеността и поименния състав на ОЕККТОpdf1076
Заповед РД- 0700-215/19,05,2015 г. за определяне размера на туристическия данъкpdf724
Изследователски доклад и анализ от изследване на потребностите и възможностите за сътрудничество при предлагането на социални услуги на територията на община Бялаpdf1025
КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ МЕСТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНАТА Й РЕАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВСЯКА ЕДНА АДМИНИСТРАЦИЯ doc686
Общинска програма за закрила на детето за 2018 година doc142
Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2010-2015год.doc114
Общинска програма за управление на дейностите по отпадъци на територията на община Бяла, област Варнаzip960
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМАdoc207
Общински план за развитие: 2014-2020 pdf3577
Общински план за развитие: 2014-2020 - годишен доклад за 2015 г.pdf10628
Общински план за развитие: 2014-2020 - годишен доклад за 2016 г.pdf1142
Одитно становище на Годишния финансов отчен на община Бяла за 2013 г.pdf6455
Одитно становище на Годишния финансов отчен на община Бяла за 2014 г.pdf1610
Одитно становище на Годишния финансов отчен на община Бяла за 2015 г.pdf7313
П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ- БЯЛА, НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ НЕГО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2019 ГОДИНА – 2023 ГОДИНАdoc176
П Р А В И Л Н И К ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЯЛА , ОБЛАСТ ВАРНАdoc83
План за защита при бедствияdoc186
Правила за достъп до обществена информацияpdf1960
ПРАВИЛНИК ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ С ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „ДЕЦАТА НА БЯЛА“ И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „УСПЕШНИ СТУДЕНТИ“pdf3009
Правилник за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на Община Бяла, Област Варна, публикувано на 22.05.20 г.pdf3277
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –гр.Бяла,на постоянните комисии към него и взаимодействието му с общинската администрация.pdf12581
Правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бялаdoc57
Правилник за устройството и дейността на исторически музей гр.Бяла, обл.варнаpdf3346
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бяла, област Варна 2012-2015 г.es/24
Програма за опазване на околната средаdoc16918
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА ЗА 2021 г.pdf3399
Програма за развитие на туризма в Община Бяла за 2017 г.pdf6257
Програма за развитие на туризма за 2020 година приета с Решение №12-89 от 04.06.2020pdf8619
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА за 2021 годинаpdf8247
Програма за развитие на читалищната дейност в община Бяла за 2020 годинаes/24
Програма за развитието на туризма на територията на Община Бяла за 2015 г.pdf3560
Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бяла 2011-2015г.doc455
Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2020-2023 г.pdf9347
Такси и цени за по.зване на общинска собственост и ус.уги извън списъка " СУНАУ "doc101
Териториално устройствен план на Община Бяла pdf1478
Указание за работа с хотелския регистър, справка-декларация съгласно Закона за туризмаpdf1707
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК 2020 Г.pdf17985
Устройствен правилник на Общинска администрация Бяла, в сила от 01.01.21 г., публикувано на 06.01.21 г.pdf12641
Устройствен правилник на Общинска администрация Бяла, в сила от 16.04.20 г., публикувано на 16.04.20 г.pdf6244
Устройствен правилник на Общинска администрация Бяла, в сила от 22.03.21 г., публикувано на 09.04.21 г. pdf17166
Харта на клиентаpdf2706

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация