#   Енергийна ефективност
име тип MB
Информация за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Бяла за 2017 г.
публикувано на: 19.02.2018 г.
0.08
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ, за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2017 г.
публикувано на: 22.02.2018 г.
0.08
Информация за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Бяла за 2018 г.
публикувано на: 05.02.2019 г.
2.04
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ, за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2018 г.
публикувано на: 05.02.2019 г.
2.72
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Бяла 2019-2029 г.
публикувано на: 12.09.2019 г.
2.75
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Бяла 2019-2022 г.
публикувано на: 12.09.2019 г.
2.49
Програма за енергийна ефективност на община Бяла, обл. Варна 2019-2024 г.
публикувано на: 12.09.2019 г.
2.07
Информация за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Бяла за 2019 г.
публикувано на: 16.03.2020 г.
4.58
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ, за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2019 г.
публикувано на: 16.03.2020 г.
13.42
Информация за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Бяла за 2020 г.
публикувано на: 12.02.2021 г.
8.02
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ, за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2020 г.
публикувано на: 12.02.2021 г.
4.7
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ, за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2021 г.
публикувано на: 29.12.2021 г.
2.78
Информация за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Бяла за 2021 г.
публикувано на: 16.03.2022 г.
6.97
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ, за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2022 г.
публикувано на: 13.12.2022 г.
3.54
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Бяла 2023-2026 г., приета с Решение на ОбС-Бяла № 56-460/28.02.2023 г.
публикувано на: 14.03.2023 г.
5.53

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация