#  Избори за Народно събрание - 02.04.2023 г.
Дистанционни обучения за работа с машина за гласуване за членове на СИК

датаВреметраенеДостъпЛинк към обучителната онлайн срещаКонтакти обучител
23 март 2023 г. (четвъртък)
19:00 ч.
40 мин. Meeting ID:
382 823 323 696

Passcode: oEzgWM
Click here to join the meeting Иван Симеонов
[email protected]
24.03.2023 г. (петък)
19:00 ч.
40 мин. Meeting ID:
346 324 038 593

Passcode: 3eKDqa
Click here to join the meeting Иван Симеонов
[email protected]
25.03.2023 г. (събота)
10:00 ч.
40 мин. Meeting ID:
311 674 907 193

Passcode: Y2HtnW
Click here to join the meeting Димитър Допчев
[email protected]
26.03.2023 г. (неделя)
10:00 ч.
40 мин. Meeting ID:
375 532 088 467

Passcode: rkt3Mu
Click here to join the meeting Димитър Допчев
[email protected]

При нужда от съдействие, моля да се обърнете към следните администратори на обученията:

иметелефонимейл
Кремена Панев 0878 806 730 [email protected]
Ваня Тодорова 0878 806 778 [email protected]
Дарина Неделчева 0878 979 657 [email protected]

Microsoft Teams може да бъде изтеглен от следния линк: Download Teams

График за обучение на СИК за работа с машини:
• 23 март 2023 г. (четвъртък) от 19:00 ч.
• 24 март 2023 г. (петък) от 19:00 ч.
• 25 март 2023 г. (събота) от 10:00 ч.
• 26 март 2023 г. (неделя) от 10:00 ч.

Обученията ще се реализират през платформата Microsoft Teams. (инструкция за работа с Microsoft Teams)

Разяснителна кампания на ЦИК - аудио и видео материали

ДАТАДОКУМЕНТ
22.03.2023СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област ВАРНА, Община БЯЛА секция № 006, кметство с. Попович, населено място с. Попович
22.03.2023СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област ВАРНА, Община БЯЛА секция № 005, населено място с. Дюлино
22.03.2023СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област ВАРНА, Община БЯЛА секция № 004, населено място с. Господиново
22.03.2023СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област ВАРНА, Община БЯЛА секция № 003, населено място с. Горица
22.03.2023 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област ВАРНА, Община БЯЛА секция № 002, населено място ГР.БЯЛА
22.03.2023СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област ВАРНА, Община БЯЛА секция № 001, населено място ГР.БЯЛА
16.03.2023За изпълнение на задачите по организационно-техническата подготовка на изборите за Народно събрание на 2 април 2023г., с краен срок 18.03.2023г., е осигурено дежурство от 08.00 часа до 17.00 часа на 18.03.2023 год. (събота), за : 1. Приемане на заявления за вписване на избирател в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес на изборите за Народно събрание на 2 април 2023г. 2. Приемане на заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, да гласуват с подвижна избирателна кутия на изборите за Народно събрание на 2 април 2023г. 3. Приемане на заявления за гласуване на друго място на изборите за Народно събрание на 2 април 2023г. и издаване на удостоверения за гласуване на друго място.
17.02.2023Уведомление за датата и часа на провеждане на консултации с политическите партии и коалиции от партии за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Бяла, област Варна за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.
16.02.2023 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ ОБЩИНА БЯЛА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПОПОВИЧ, КМЕТСТВО С. ПОПОВИЧ, СЕКЦИЯ № 006 адрес на избирателната секция - с. Попович, бивш търговски обект на ПК “Приморие“
16.02.2023ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ ОБЩИНА БЯЛА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДЮЛИНО, СЕКЦИЯ № 005 адрес на избирателната секция с. Дюлино, Клуб на пенсионера
16.02.2023ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ ОБЩИНА БЯЛА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОСПОДИНОВО, СЕКЦИЯ № 004 адрес на избирателната секция с. Господиново, сградата на читалището
16.02.2023ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ, ОБЩИНА БЯЛА, НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.БЯЛА , СЕКЦИЯ № 002 адрес на избирателната секция - гр. Бяла, ул. "А. Премянов" № 14, площад „Европа“, клуб на културата в ОКИ - Бяла
16.02.2023ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ, ОБЩИНА БЯЛА, НАСЕЛЕНО МЯСТО с. Горица, СЕКЦИЯ № 003 адрес на избирателната секция с. Горица, сградата на читалището
16.02.2023ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ ОБЩИНА БЯЛА НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.БЯЛА , СЕКЦИЯ № 001 адрес на избирателната секция гр. Бяла, ул. "А. Премянов" № 14, площад „Европа“, изложбена зала в ОКИ - Бяла
10.02.2023Заповед на Кмета на Община Бяла за определяне на местата на територията на община Бяла, област Варна на които да бъдат обявени предварителните избирателни списъци за Изборите за Народно събрание за 2 октомври 2023 г.
08.02.2023Заповед на Кмета на Община Бяла № РД 07 00 - 73 / 08.02.2023 г. за образуването на избирателните секции на територията на община Бяла, област Варна за насрочените на 2 април 2023 г. избори за Народно събрание и утвърждаването на тяхната номерация, обхват и адрес.

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация