#   Конкурси
Не са намерени актуални към днешна дата конкурси.
Архив
24.10.2022Списък на допуснатите кандидати до втория етап на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Бяла за периода 2022 г. - 2025 г.
11.05.2022Система за определяне на резултатите и продължителността на провеждане на конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване“-Община Бяла
11.05.2022Система за определяне на резултатите и продължителността на провеждане на конкурс за заемане на длъжността Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Община Бяла
03.05.2022Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване“-Община Бяла
03.05.2022Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за заемане на длъжността Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Община Бяла
11.04.2022Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване“-Община Бяла
11.04.2022Конкурс за длъжността Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- Община Бяла
25.03.2022Окончателни резултати при провеждането на конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР на Дирекция „Инвестиционна политика, туризъм, култура, младежки дейности и спорт“- Община Бяла
25.03.2022Резултати от решаване на теста в конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР на Дирекция „Инвестиционна политика, туризъм, култура, младежки дейности и спорт“- Община Бяла
25.03.2022Резултати от решаване на теста в конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР на Дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване“ - Община Бяла
14.03.2022Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване“ - Община Бяла
14.03.2022Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Инвестиционна политика, туризъм, култура, младежки дейности и спорт“- Община Бяла
21.02.2022Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване“ - Община Бяла
21.02.2022Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Регионално развитие, архитектура, благоустрояване и околна среда“ - Община Бяла
21.02.2022Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Инвестиционна политика, туризъм, култура, младежки дейности и спорт“- Община Бяла
11.02.2021Конкурс за длъжността Директор на Общински културен институт /Музей/ - Бяла
18.06.2020Формуляр за окончателните резултати на кандидатите при провеждане на конкурс за държавни служители
11.06.2020Уведомление за провеждане на конкурс за длъжностите младши експерт и главен експерт Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти, общинска собственост“
09.06.2020Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността главен експерт „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“
09.06.2020Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността младши експерт „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“
19.05.2020Конкурс за длъжността Главен експерт - Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“ - Общинска администрация Бяла
19.05.2020Конкурс за длъжността Младши експерт -Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“ - Общинска администрация Бяла
19.05.2020Конкурс за длъжността Младши експерт - Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“ - Общинска администрация Бяла
07.05.2020Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“
16.04.2020Конкурс за длъжността Директор - Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“ - Общинска администрация Бяла

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация