#   Конкурси
Не са намерени актуални към днешна дата конкурси.
Архив
11.05.2022Система за определяне на резултатите и продължителността на провеждане на конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване“-Община Бяла
11.05.2022Система за определяне на резултатите и продължителността на провеждане на конкурс за заемане на длъжността Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Община Бяла
03.05.2022Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване“-Община Бяла
03.05.2022Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за заемане на длъжността Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Община Бяла
11.04.2022Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване“-Община Бяла
11.04.2022Конкурс за длъжността Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- Община Бяла
25.03.2022Окончателни резултати при провеждането на конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР на Дирекция „Инвестиционна политика, туризъм, култура, младежки дейности и спорт“- Община Бяла
25.03.2022Резултати от решаване на теста в конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР на Дирекция „Инвестиционна политика, туризъм, култура, младежки дейности и спорт“- Община Бяла
25.03.2022Резултати от решаване на теста в конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР на Дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване“ - Община Бяла
14.03.2022Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване“ - Община Бяла
14.03.2022Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Инвестиционна политика, туризъм, култура, младежки дейности и спорт“- Община Бяла
21.02.2022Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване“ - Община Бяла
21.02.2022Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Регионално развитие, архитектура, благоустрояване и околна среда“ - Община Бяла
21.02.2022Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Инвестиционна политика, туризъм, култура, младежки дейности и спорт“- Община Бяла
11.02.2021Конкурс за длъжността Директор на Общински културен институт /Музей/ - Бяла
18.06.2020Формуляр за окончателните резултати на кандидатите при провеждане на конкурс за държавни служители
11.06.2020Уведомление за провеждане на конкурс за длъжностите младши експерт и главен експерт Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти, общинска собственост“
09.06.2020Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността главен експерт „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“
09.06.2020Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността младши експерт „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“
19.05.2020Конкурс за длъжността Главен експерт - Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“ - Общинска администрация Бяла
19.05.2020Конкурс за длъжността Младши експерт -Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“ - Общинска администрация Бяла
19.05.2020Конкурс за длъжността Младши експерт - Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“ - Общинска администрация Бяла
07.05.2020Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“
16.04.2020Конкурс за длъжността Директор - Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“ - Общинска администрация Бяла

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация