избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
11.02.2021 Конкурс за длъжността Директор на Общински културен институт /Музей/ - Бяла
О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД 07 00 – 81 / 09.02.2021г. на Кмета на Община Бяла,

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ
/МУЗЕЙ/-БЯЛА


Място на работа: Община Бяла-гр. Бяла.
Характер на работа: Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея;
Правоотношението с директора на ОКИ-Музей-Бяла е срочно за срок от 5 години, съгласно чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство.


I.Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование-висше; образователно-квалификационна степен „магистър“
Професионално направление – история и археология
Професионален опит 3 години в съответното професионално направление;
Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени.
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.
Чуждоезикова подготовка.
Компютърна грамотност.


II.Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на ОКИ-Музей-Бяла, за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

III.Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие
Документ за самоличност /копие/
Документ за трудов стаж /копие/
Професионална автобиография
Документ за завършено образование
Свидетелство за съдимост
Медицинско свидетелство (предоставя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над три месеца)
Концепция за дейността и развитието на ОКИ-Музей-.Бяла за 5 годишен период, като подробно е разработена първата в 7 екземпляра в запечатани и не надписани пликове.
Концепцията съдържа:
-анализ и оценка на състоянието на ОКИ-Музей, основни проблеми на функционирането му;
-тенденции и възможности за развитие на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
-определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на ОКИ-Музей-Бяла, пътищата за постигането им;
-мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
-етапи на реализация на концепцията.

При подаване на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.


IV.Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Документите за участие в конкурса се подават в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса във вестник „Добруджанска трибуна“ и на електронната страница на Община Бяла и сайт за работа.
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Бяла, адрес : гр. Бяла, област Варна, ул.“Андрей Премянов“№29, всеки работен ден от 8.00ч. до 17.00ч.

За справка:
Телефон за контакт: 05143 23 79
Лице за контакт: Катя Миланова
https://www.byala.org/
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация