избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
31.05.2017 Проект за изменение на раздел VI от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Нееднократно постъпва информация от ръководителя на група на Рибарско пристанище „Чайка“ и от представителите на рибарското сдружение за това, че максималния капацитет за домуване на рибарски кораби до 10 бруто рег. тона на пристанището е достигнат и не може да се разрешава домуването на други. Поради тази причина е отказвано на заинтересовани лица постоянното или краткосрочно домуване на притежаваните от тях лодки. Основно сме информирани за случаи на домуване на повече от една лодка собственост или ползвана за нуждите на едно и също лице, което също от своя страна допринася за направените откази. За преодоляване на проблема с Решение № 9 – 34 от 29.02.2016г. на Общински съвет – Бяла е направена актуализация на таксите и цените, които се събират за предоставяните в района на Рибарско пристанище „Чайка“ услуги, а именно:

VІ. ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В
РАЙОНА НА ПРИСТАНИЩЕ БЯЛА

Пристанищна такса за лодкостоянка
(лв. на денонощие )

- До 10 бруто рег.тона10 лв.
- Над 10 бруто рег.тона 20 лв.
-Гумени лодки и джетове( на всяко влизане ) 10 лв.
Пристанищна такса за лодкостоянка
(лв. на месец )

- До 10 бруто рег.тона 8 лв.
- Над 10 бруто рег.тона 20 лв
- такса за лодкостоянка на втори плавателен съд до и над 10 бруто рег.тона собственост на едно и също лице.

(лв. на денонощие ) и (лв. на месец )

Забележка : услугата се предоставя и заплаща след становище на ръководителя на група на Рибарско пристанище „Чайка“ и разрешение на Кмета на Община Бяла / съгласувано със сдружението на рибарите /.
Не се допуска домуване на трети плавателен съд до и над 10 бруто рег.тона собственост на едно и също лице.
заплаща се размера на горните такси увеличен 3 пъти

С цитираното решение е направена съществена забележка, че услугите за домуване на втори плавателен съд до и над 10 бруто рег.тона собственост на едно и също лице се предоставят след становище на ръководителя на група на Рибарско пристанище „Чайка“ и разрешение на Кмета на Община Бяла съгласувано със сдружението на рибарите. В тези случаи се заплаща такса в троен размер. Също така изрично е записано, че не се допуска домуване на трети плавателен съд до и над 10 бруто рег.тона собственост на едно и също лице.
Средствата постъпващи от събирането на гореописаните такси се използват за покриване на разходите за тяхното предоставяне в района на Рибарско пристанище „Чайка“, а именно за:

- Охрана
- Ток и вода
- Държавни такси
- Поддържане и благоустрояване на района
Информирани сме, че с направения запис на решението на общински съвет се злоупотребява от лица, ползващи повече от един плавателен съд до и над 10 бруто рег.тона, тъй като са собственици само на единият и не попадат в приетия режим. Считам, че за спазване на единия от принципите на Закона за местните данъци и такси – „ принципа на постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси „ следва да се направи корекция на приетата от общински съвет забележка, като се разпише ясно, че услугите за домуване на втори плавателен съд до и над 10 бруто рег.тона собственост на едно и също лице и/или ползвани от едно и също лице, се предоставят след становище на ръководителя на група на Рибарско пристанище „Чайка“ и разрешение на Кмета на Община Бяла съгласувано със сдружението на рибарите, като в тези случаи се заплаща такса в троен размер. Воден от горното, предлагам проект за изменение на раздел VІ от таблицата на таксите и цените за административните услуги неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,предоставяни от Община Бяла , Област Варна в гореописания смисъл и дух на справедливост и равнопоставеност.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Предвид изложеното на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.8 от ЗМДТ, предлагам проект за изменение на раздел IV от таблицата на таксите и цените за административните услуги неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,предоставяни от Община Бяла , Област Варна, регламентиращ таксите за предоставяне на услуги в района на Пристанище Бяла, а именно :


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:
ПРИЕМА така предложения проект за изменение на раздел VІ от таблицата на таксите и цените за административните услуги неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна регламентиращ таксите за предоставяне на услуги в района на Пристанище Бяла, относно приемане на нова такса за домуване на втори плавателен съд собственост на едно и също лице и/или ползвани от едно и също лице, а именно:
Т А К С И И Ц Е Н И
за административни услуги

( неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,предоставяни от Община Бяла , Област Варна )

VІ. ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В
РАЙОНА НА ПРИСТАНИЩЕ БЯЛА

Пристанищна такса за лодкостоянка
(лв. на денонощие )

- До 10 бруто рег.тона10 лв.
- Над 10 бруто рег.тона 20 лв.
-Гумени лодки и джетове( на всяко влизане ) 10 лв.
Пристанищна такса за лодкостоянка
(лв. на месец )

- До 10 бруто рег.тона 8 лв.
- Над 10 бруто рег.тона 20 лв
- такса лодкостоянка за домуване на втори плавателен съд до и над 10 бруто рег.тона собственост на едно и също лице и/или ползвани от едно и също лице

(лв. на денонощие ) и (лв. на месец )

Забележка : услугата се предоставя и заплаща след становище на ръководителя на група на Рибарско пристанище „Чайка“ и разрешение на Кмета на Община Бяла, съгласувано със сдружението на рибарите .
Не се допуска домуване на трети плавателен съд до и над 10 бруто рег. собственост на едно и също лице и/или ползвани от едно и също лице.
заплаща се размера на горните такси увеличен 3 пъти

С уважение ,

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация