избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
12.06.2017 Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07598.301.4 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена със Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 1083 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг обществен обект, комплекс находящ се в гр.Бяла, Област Варна , Стопански двор
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 326 / 12.06.2017г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 36 – 176 / 07.06.2017г. на ОбС - гр. Бяла
ОБЯВЯВА:
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1389 от 19.05.2017г., вписан в книгите за вписвания на 22.05.2017г., том ХXIХ, № 2, вх.регистър 12431, дело 6119/2017, представляващ ПИ с идентификатор 07598.301.4 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена със Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 1083 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг обществен обект, комплекс находящ се в гр.Бяла, Област Варна , Стопански двор, при граници: ПИ № 07598.301.10, ПИ № 07598.301.275 и ПИ № 07598.301.11, при начална тръжна цена 63 700 / шестдесет и три хиляди и седемстотин /лева с ДДС. Търгът да се проведе на 27.06.2017г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 26.07.2017 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 26.07.2017г.


 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация