избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
13.06.2017 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 243 от 26.04.2004г. находяща се в местност „Акча ач“, землище на с.Господиново, представляваща нива с площ от 8 509 кв.м. с номер 037029 по КВС, начин на трайно предназначение : земеделска територия, начин на трайно ползване : нива, V – категория

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 - 331 / 13.06.2017г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 30 – 147 / 23.03.2017г. на ОбС гр. Бяла
,
ОБЯВЯВА:
,
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 243 от 26.04.2004г. находяща се в местност „Акча ач“, землище на с.Господиново, представляваща нива с площ от 8 509 кв.м. с номер 037029 по КВС, начин на трайно предназначение : земеделска територия, начин на трайно ползване : нива, V – категория, за срок от 10 /десет/ години, при стартова годишна наемна цена определена съгласно чл.12, т.1 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти в размер на 136.15 / сто тридесет и шест лева и петнадесет стотинки/ лева. Търгът да се проведе на 06.07.2017г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 13.62 / тринадесет лева и шестдесет и две стотинки/лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 05.07.2017 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла . Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 05.07.2017г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 05.07.2017г.


 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация