избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
23.10.2017 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1401 от 28.09.2017г., вписан в книгите за вписвания на 03.10.2017г., том LХIV, № 154, вх.регистър 26726, дело 13855/2017, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.301.357 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 622 кв.м
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 631 / 23.10.2017г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 42 – 199 / 19.10.2017г. на ОбС - гр. Бяла
ОБЯВЯВА:
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1401 от 28.09.2017г., вписан в книгите за вписвания на 03.10.2017г., том LХIV, № 154, вх.регистър 26726, дело 13855/2017, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.301.357 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 622 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване /до 10м /, находящ се в гр.Бяла, ул.Трифон Милушев, Област Варна, при граници: ПИ № 07598.301.36, ПИ № 07598.301.304, ПИ № 07598.301.11, ПИ № 07598.301.356 и ПИ № 07598.301.33, при начална тръжна цена 37 064 / тридесет и седем хиляди и шестдесет и четири /лева с ДДС. Търгът ще се проведе на 07.11.2017г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 06.11.2017 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 06.11.2017г.


 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация