избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
23.10.2017 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 564 от 08.10.2009г., вписан в книгите за вписвания на 15.10.2009г., том LVIII, № 63, вх.регистър 20390, дело 12489/2009, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.115.137 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, последно изменена със Заповед № КД 14-03-1233 / 21.09.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 1811 кв.м
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 632 / 23.10.2017г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 42 – 198 / 19.10.2017г. на ОбС - гр. Бяла
ОБЯВЯВА:
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 564 от 08.10.2009г., вписан в книгите за вписвания на 15.10.2009г., том LVIII, № 63, вх.регистър 20390, дело 12489/2009, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.115.137 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, последно изменена със Заповед № КД 14-03-1233 / 21.09.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 1811 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : нива, находящ се в гр.Бяла, ЗО „Луна“, Област Варна, при граници: ПИ № 07598.115.138, ПИ № 07598.115.136 и ПИ № 07598.115.139, при начална тръжна цена 178 153 / сто седемдесет и осем хиляди и сто петдесет и три /лева с ДДС. Търгът ще се проведе на 07.11.2017г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 06.11.2017 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 06.11.2017г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация