избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
14.08.2018 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 899 от 10.03.2011г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 373 / 14.08.2018г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 51 – 285 / 26.07.2018г. на ОбС - гр. Бяла ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 899 от 10.03.2011г., вписан в книгите за вписвания на 24.03.2011г., том ХVI, № 146, вх.регистър 5514, дело 3367, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.12 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 674 кв.м, при граници: ПИ № 07598.303.11, ПИ № 07598.303.17, ПИ № 07598.303.16, ПИ № 07598.303.10 и ПИ № 07598.303.401, при начална тръжна цена 53 356.80 / петдесет и три хиляди триста петдесет и шест лева и осемдесет стотинки /лева с ДДС. Търгът да се проведе на 18.09.2018г. от 13.00 в заседателната зала на Община Бяла. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 16.07.2018 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла . Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 17.09.2018 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 17.09.2018г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация