избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
14.08.2018 Публичен търг за отдаване под наем на помещение с площ от 47 кв.м от сграда – частна общинска собственост по АОС № 60 от 18.10.2000 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 374 / 14.08.2018г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 51 – 273 / 26.07.2018г. на ОбС - гр. Бяла ОБЯВЯВА:
Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещение с площ от 47 кв.м от сграда – частна общинска собственост по АОС № 60 от 18.10.2000 г. цялата със застроена площ от 120 кв.м построена в УПИ ХV в кв. 23 по плана на с. Дюлино, Община Бяла, Област Варна, за срок от 5 /пет/ години, при стартовата месечна наемна цена определена съгласно чл.4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти в размер на 105.75 лева / сто и пет лева и седемдесет и пет стотинки /лева с ДДС. Търгът ще се проведе на 19.09.2018 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 18.09.2018 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 / тридесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №2, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 18.09.2018 г.


 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация