преброяване

ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 13°

2020
пвтсрчпсн
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
11.09.2018 Заповед № РД 07 00-396/04.09.2018 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА


З А П О В Е Д

№ РД 07 00 – 396

гр. Бяла, 04.09.2018 г.Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 2109 - (1)/ 27.08.2018 г. и заявление вх. № РД 94 00 – 2109/ 20.08.2018 г. от Йордан Тодоров Хвърчилков, с адрес: гр.Варна, бул. „Сливница” № 68, ет.4, ап.8,


У С Т А Н О В И Х :


Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на ПИ № 16078.10.60, местност „Край село”, землище с.Горица, Община Бяла, Област Варна, е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,Р А З Р Е Ш А В А М :


Да се изработи Подробен Устройствен План – План за регулация и План за застрояване на ПИ № 16078.10.60, местност „Край село”, землище с.Горица, Община Бяла, Област Варна.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация