избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
26.10.2018 Заповед № РД 07 00-499/26.10.2018 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

З А П О В Е Д
№ РД 07 00 – 499
гр. Бяла, 26.10.2018 г.

Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 2364 - (1)/ 01.10.2018 г. и заявление вх. № РД 94 00 – 2364/ 12.09.2018 г. от Божидар Антонов Емануилов, с адрес: гр.София, ул. „Проф.Асен Златаров” № 10, ет.4, ап.10, чрез пълномощник Величка Банкова Паликова, пълн.рег.№ 13707 от 10.09.2018 г.

У С Т А Н О В И Х :
Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ IV – 16, кв.16, по плана на ЗВО „Край село”, с.Самотино, Община Бяла, Област Варна, е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

Р А З Р Е Ш А В А М :

Да се изработи Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ IV – 16, кв.16, по плана на ЗВО „Край село”, с.Самотино, Община Бяла, Област Варна.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.


АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация