избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 19°  /  мин. C° 10°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
12.11.2018 Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1426 от 16.10.2018г., вписан в книгите за вписвания на 22.10.2018г., том LХХV, № 153, вх.регистър 29097, дело 16277/2018, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.1036 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 480 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг вид застрояване с административен адрес: гр.Бяла, ул. Мистрал № 27, Област Варна, при граници: ПИ № 07598.303.1037, ПИ № 07598.303.321, ПИ № 07598.303.325, ПИ № и ПИ № 07598.303.253
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 523 / 12.11.2018г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 54 – 311 / 25.10.2018г. на ОбС - гр. Бяла, ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг за публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1426 от 16.10.2018г., вписан в книгите за вписвания на 22.10.2018г., том LХХV, № 153, вх.регистър 29097, дело 16277/2018, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.1036 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 480 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг вид застрояване с административен адрес: гр.Бяла, ул. Мистрал № 27, Област Варна, при граници: ПИ № 07598.303.1037, ПИ № 07598.303.321, ПИ № 07598.303.325, ПИ № и ПИ № 07598.303.253, при начална тръжна цена 34 345.00 / тридесет и четири хиляди триста четиридесет и пет /лева с ДДС. Търгът да се проведе на 11.12.2018г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 10.12.2018 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 10.12.2018г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация