избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 19°  /  мин. C° 10°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
07.02.2019 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с площ от 16,01 кв.м. /за АГ кабинет /, площ от 15,98 кв.м. /за манипулационна /, с площ от 14,85 кв.м. /за кабинет / и с площ от 15,98 кв.м. /за детска консултация/, находящи се на първият етаж, дясна част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание Заповед РД 07 00 61 / 07.02.2019г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 57 – 349 / 17.01.2019г. на ОбС - гр.Бяла
,

ОБЯВЯВА:

,
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с площ от 16,01 кв.м. /за АГ кабинет /, площ от 15,98 кв.м. /за манипулационна /, с площ от 14,85 кв.м. /за кабинет / и с площ от 15,98 кв.м. /за детска консултация/, находящи се на първият етаж, дясна част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1 със застроена площ от 421 кв.м, разположена в ПИ №07598.303.190 по кадастралната карта на гр. Бяла, област Варна, с административен адрес: гр.Бяла, ул. „Йордан Ноев“ №8, за срок от 5 /пет/ години и предназначение за лекарски кабинети, при стартова месечна наемна цена определена съгласно чл.4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти в размер на 61.06 лева с ДДС.
Търгът да се проведе на 06.03.2019 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в деня предхождащ провеждането на същия.
Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 73.27 лева, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла, област Варна , Банка ДСК гр. Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ, внесения депозит.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 05.03.2019 год. от гл.специалист “УТОС” при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 05.03.2019 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 / тридесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая № 2, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море"
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 05.03.2019 г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация