Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 14°

юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Обяви
06.03.2019 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 486 от 14.04.2009 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 94 / 06.03.2019г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 59 – 357 / 21.02.2019г. на ОбС - гр. Бяла
ОБЯВЯВА:
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 486 от 14.04.2009 г., вписан в книгите за вписвания на 17.04.2009г., том XVIII , № 75, вх.Регистър № 6660, дело 3754, представляващ ПИ № 07598.301.27 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 682 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : За друг обществен обект, комплекс, находящ се в гр.Бяла, стопански двор, Област Варна, при граници ПИ № 07598.301.28, ПИ № 07598.301.50 и ПИ № 07598.301.24, ведно с разположената в него селскостопанска сграда на един етаж с идентификатор ПИ № 07598.301.27.1 със застроена площ от 139 кв.м. при начална тръжна цена 41 265.00 / четирдесет и една хиляди двеста шестдесет и пет /лева с ДДС. Търгът да се проведе на 19.03.2019г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 18.03.2019 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 18.03.2019г.

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация