избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 19°  /  мин. C° 10°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
08.05.2019 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1352 от 10.03.2016 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 183 / 08.05.2019г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 60 – 377 / 14.03.2019г. на ОбС - гр. Бяла
,

ОБЯВЯВА:

,
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1352 от 10.03.2016 г., вписан в книгите за вписвания на 14.03.2016г., том XII , № 127, вх. Регистър № 4924, дело 2544, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V – 197 , кв.14 по регулационният план на с. Господиново, Община Бяла, Област Варна одобрен със Заповед № 584 / 14.04.1987г. на Председателя на ОНС - Варна, с площ от 5 768 кв. м , при граници : улица, УПИ І – 196, УПИ ІІ – 196, УПИ ІІІ – 195, УПИ ІV – 194, улица, УПИ VІ – 198 и УПИ VІІІ – 249, ведно с разположената в него сграда на три етажа със застроена площ от 550 кв. м и общо РЗП от 1 613 кв. м. при начална тръжна цена 132 990.00 / сто тридесет и две хиляди деветстотин и деветдесет /лева с ДДС. Търгът ще се проведе на 13.06.2019г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 12.06.2019 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла . Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 12.06.2019 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 12.06.2019г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация