избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
22.05.2019 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1178 от 27.09.2013г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 236 / 22.06.2019г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 49 – 253 / 31.05.2018г. на ОбС - гр. Бяла
,

ОБЯВЯВА:

,
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1178 от 27.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 01.10.2013г., том LIХ, № 84, вх. Регистър 22363, дело 12280/2013, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12.7 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, изменена със Заповед № КД 14 – 03 - 127 / 11.02.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 12.48 кв.м., предназначение : за търговска дейност, находящ се на вторият етаж в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12 с административен адрес : гр.Бяла, ул.”Андрей Премянов” № 14 при начална тръжна цена 12 798.00 / дванадесет хиляди седемстотин деведесет и осем /лева с ДДС. Търгът да се проведе на 12.06.2019г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 11.06.2019 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла . Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 11.06.2019 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 11.06.2019г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация