избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
30.07.2019 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1432 от 17.05.2019г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 487 / 30.07.2019г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 65 – 410 / 27.06.2019г. на ОбС - гр. Бяла
ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1432 от 17.05.2019г., вписан в книгите за вписвания на 20.05.2019г., том ХХХIII, № 170, вх.регистър 12124, дело 7176, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХI – 59,кв. 12 по регулационния план на с. Господиново, Община Бяла, Област Варна одобрен със Заповед № 584 /14.04.1987г. на Председателя на ОНС – варна последно изменен със Заповед №334 от 01.08.2005г. на Кмета на Община Бяла , с площ от 2 551 кв.м., при граници: улица, УПИ ХII-59,УПИ IV -56 , УПИ VI – 57 , УПИ IX – 60 и УПИ Х -60, ведно с разположените в него сграда на един етаж със застроена площ от 87 кв.м. и сграда на един етаж със застроена площ от 68 кв.м. при начална тръжна цена 31 628.00 / тридесет и една хиляди шестстотин двадесет и осем /лева с ДДС.
Търгът да се проведе на 28.08.2019г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 27.08.2019 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 27.08.2019 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 27.08.2019г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация