Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 22°  /  мин. C° 12°

май 2020
пвтсрчпсн
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

 

 

  #   Обяви
30.07.2019 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственостпредставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.12 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 674 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване /до 10 м. /, находящ се в гр. Бяла, ул. Гроздьо Желев № 6
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 483 / 26.07.2019г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 65 – 413 / 27.06.2019г. на ОбС - гр. Бяла ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 899 от 10.03.2011г., вписан в книгите за вписвания на 24.03.2011г., том ХVI, № 146, вх.регистър 5514, дело 3367, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.12 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 674 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване /до 10 м. /, находящ се в гр. Бяла, ул. Гроздьо Желев № 6, Област Варна, при граници: ПИ № 07598.303.11, ПИ № 07598.303.17, ПИ № 07598.303.16, ПИ № 07598.303.10 и ПИ № 07598.303.401, при начална тръжна цена 48 021.12 / четиридесет и осем хиляди и двадесет и един лева и дванадесет стотинки /лева с ДДС.
Търгът да се проведе на 23.08.2019г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 22.08.2019 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла . Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 22.08.2019 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 22.08.2019г.

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация