преброяване

ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 12°

2020
пвтсрчпсн
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
30.07.2019 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1375 от 12.09.2016 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 486 / 30.07.2019г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 65 – 408 / 27.06.2019г. на ОбС - гр. Бяла ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1375 от 12.09.2016 г., вписан в книгите за вписвания на 14.09.2016г., том LXI , № 63, вх.Регистър № 23006, дело 12865, представляващ ПИ № 07598.301.353 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 578 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс находящ се в гр.Бяла, стопански двор, Област Варна, при граници ПИ № 07598.301.260, ПИ № 07598.301.75, ПИ № 07598.301.11, ПИ № 07598.301.352 и ПИ № 07598.301.72 при начална тръжна цена от 34 262.00 /тридесет и четири двеста шестдесет и два лева или сумата от / 41 114.00 / четирдесет и една хиляди сто и четиринадесет /лева / с ДДС.
Търгът да се проведе на 27.08.2019г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 26.08.2019 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 26.08.2019 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 26.08.2019г.

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация