избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
30.07.2019 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 442 от 03.11.2008 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 485 / 30.07.2019г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 65 – 410 / 27.06.2019г. на ОбС - гр. Бяла ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 442 от 03.11.2008 г., вписан в книгите за вписвания на 10.11.2008г., том СII , № 133, вх.Регистър № 32342, дело 25624, представляващ ПИ № 07598.302.648 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 1120 кв.м по докумен за собственост и 1119 кв.м. по скица , трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, находящ се в гр.Бяла, ул. „Иван Калчев“, Област Варна, при граници ПИ № 07598.302.649, ПИ № 07598.302.651, ПИ № 07598.302.652, ПИ № 07598.302.647 и ПИ № 07598.302.263 при начална тръжна цена от 96 843.50 /деведесет и шест хиляди осемстотин четирдесет и три лева и петдесет стотинки с ДДС.
Търгът да се проведе на 23.08.2019г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 22.08.2019 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла . Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 22.08.2019 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 22.08.2019г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация