Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 13°

юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Обяви
18.09.2019 Заповед № РД 07 00-624/18.09.2019 г.
З А П О В Е Д

№ РД 07 00 – 624

гр. Бяла, 18.09.2019 г.

Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 2378 - (1)/ 17.09.2019 г. и заявление вх. № РД 94 00 – 2378/ 09.09.2019 г. от Лариса Вениаминовна Сохранная, с адрес: гр.Варна, м-ст „Свети Никола” № 107, ет.3, ап.7, чрез пълномощник Здравка Щерева Кирова, пълн.рег.№ 1530 от 26.08.2019 г.

У С Т А Н О В И Х :
Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ VIII – 134, кв.4, по плана на ЗО „Луна”, гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна, е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

Р А З Р Е Ш А В А М :
Да се изработи Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ VIII – 134, кв.4, по плана на ЗО „Луна”, гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация