избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
04.10.2019 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1435 от 02.09.2019 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 671 / 04.10.2019г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 72 – 451 / 26.09.2019г. на ОбС - гр. Бяла
,

ОБЯВЯВА:

,
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1435 от 02.09.2019 г., вписан в книгите за вписвания на 13.09.2019г., том LXVII , № 46, вх.Регистър № 24019, дело 14580, представляващ ПИ № 65259.502.41 по кадастралната карта на с.Самотино, одобрена с Заповед № РД 18 – 1 / 25.01.2016г. на Изпълнителният директор на АГКК, с площ от 1831 кв.м. , трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10/ м., находящ се в с. Самотино,Община Бяла Област Варна, при граници ПИ № 65259.502.42, ПИ № 65259.502.139, ПИ № 65259.502.137, ПИ № 65259.502.40 и ПИ № 65259.502.56 при начална тръжна цена от 47 000.00 / четирдесет и седем хиляди / лева с ДДС
Търгът да се проведе на 17.10.2019г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 16.10.2019 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла . Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 16.08.2019 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 16.10.2019г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация