Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 20°  /  мин. C° 12°

юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Обяви
04.03.2020 публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за фитнес зала на помещение с площ от 52 кв. м от сграда за култура и изкуство с идентификатор 07598.303.1002.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла – публична общинска собственост по АОС № 1066 от 02.02.2012 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 - 151 / 04.03.2020г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 7 – 51 / 27.02.2020г. на ОбС - гр. Бяла, ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за фитнес зала на помещение с площ от 52 кв. м от сграда за култура и изкуство с идентификатор 07598.303.1002.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла – публична общинска собственост по АОС № 1066 от 02.02.2012 г., разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.1002 с административен адрес : гр. Бяла, ул. Черноморка, цялата със застроена площ от 87 кв. м, за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна цена в размер на 187.20 лева с ДДС, определена съгласно чл.4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти. Търгът ще се проведе на 20.03.2020г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Оглед на помещението ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 19.03.2020 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла . Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 19.03.2020 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 / тридесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 19.03.2020г.

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация