избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
04.03.2020 публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за фитнес зала на помещение с площ от 52 кв. м от сграда за култура и изкуство с идентификатор 07598.303.1002.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла – публична общинска собственост по АОС № 1066 от 02.02.2012 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 - 151 / 04.03.2020г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 7 – 51 / 27.02.2020г. на ОбС - гр. Бяла, ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за фитнес зала на помещение с площ от 52 кв. м от сграда за култура и изкуство с идентификатор 07598.303.1002.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла – публична общинска собственост по АОС № 1066 от 02.02.2012 г., разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.1002 с административен адрес : гр. Бяла, ул. Черноморка, цялата със застроена площ от 87 кв. м, за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна цена в размер на 187.20 лева с ДДС, определена съгласно чл.4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти. Търгът ще се проведе на 20.03.2020г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Оглед на помещението ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 19.03.2020 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла . Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 19.03.2020 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 / тридесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 19.03.2020г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация