избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 19°  /  мин. C° 10°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
18.05.2020 ровеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1175 от 12.09.2013г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 - 345 / 18.05.2020г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 7 – 48 / 27.02.2020г. на ОбС - гр. Бяла ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1175 от 12.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 18.09.2013г., том LVI, № 52, вх. Регистър 21199, дело 11630/2013, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12.6 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, изменена със Заповед № КД 14 – 03 - 127 / 11.02.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 15.00 кв.м., предназначение : за търговска дейност, находящ се на вторият етаж в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12 с административен адрес : гр.Бяла, ул.”Андрей Премянов” № 14 при при начална тръжна цена 11 000 / единадесет хиляди /лева без ДДС или сумата от 13 200 / тринадесет хиляди и двеста /лева с ДДС. Търгът ще се проведе на 04.06.2020г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 03.06.2020 год. от гл. специалист УТУПОС при Община Бяла . Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 03.06.2020 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к." Добруджанска трибуна".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 03.06.2020г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация