избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
09.12.2020 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1583 от 11.11.2020г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 – 801 /09.12.2020г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 21– 157 / 26.11.2020г. на ОбС - гр. Бяла,ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1583 от 11.11.2020г., вписан в книгите за вписвания на 18.11.2020г., том LХХХ, № 35, вх. Регистър 29684, дело 17440/2020, представляващ сграда с идентификатор № 17323..501.147.1 по кадастралната карта на с.. Господиново, одобрена с Заповед № РД 18 – 116 / 20.02.2020г. на Изпълнителният директор на АГКК, с площ от 53.00 кв. м., предназначение : друг вид сграда за обитаване, находяща се в имот с идентификатор № 17323.501.147 с адрес : с. Господиново, Община Бяла, Област Варна при начална тръжна цена 31.80 / тридесет и един лев и осемдесет стотинки /лева с включено ДДС. Търгът ще се проведе на 23.12.2020г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 22.12.2020 год. от гл. специалист УТУПОС при Община Бяла . Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 22.12.2020 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул ."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 /тридесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - офис № 3, считано от деня на публикацията във в-к." Добруджанска трибуна".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 2 до 17.00 часа на 22.12.2020г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация