избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 22°  /  мин. C° 11°

2021
пвтсрчпсн
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
06.10.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 16078.501.285 по КККР на с. Горица, община Бяла, област Варна
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 - 690/ 06. 10. 2021 г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 32 – 269/ 23. 09. 2021 г. на ОбС - гр. Бяла ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 16078.501.285 по КККР на с. Горица, община Бяла, област Варна, одобрени със Заповед № РД – 18 – 32/ 14. 05. 2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 451 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояванe, при граници: ПИ № 16078.501.284, ПИ № 16078.501.281, ПИ № 16078.501.314 и ПИ № 16078.501.286 по АчОС № 1370 от 16. 08. 2016 г., вписан в книгите за вписванията на 19. 08. 2016 г., том LIV, Акт № 74, вх. регистър 20620, дело 11415, при начална тръжна цена 18 000.00 /осемнадесет хиляди/ лева без ДДС или 21 600.00 /двадесет и една хиляди и шестстотин/ лева с ДДС.
Търгът да се проведе на 28. 10. 2021 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла, Област Варна. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 27. 10. 2021 г. от служител на Дирекция УТУПОС при Община Бяла. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 27. 10. 2021 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 200.00 /двеста/ лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - офис № 3, считано от деня на публикацията във в-к." Добруджанска трибуна". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 2 до 17.00 часа на 27. 10. 2021 г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация