избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 22°  /  мин. C° 11°

2021
пвтсрчпсн
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
06.10.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, с площ от 11.37 кв. м., находящо се на третия етаж, дясна част от триетажна сграда, с предназначение здравно заведение публична общинска собственост по АОС № 934 от 24. 06. 2011 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 - 688/ 06. 10. 2021 г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 32 – 263/ 19. 08. 2021 г. на ОбС - гр. Бяла ОБЯВЯВА: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, с площ от 11.37 кв. м., находящо се на третия етаж, дясна част от триетажна сграда, с предназначение здравно заведение публична общинска собственост по АОС № 934 от 24. 06. 2011 г., вписан в книгите за вписванията на 28. 06. 2011 г., том ХL, № 139, вх. регистър 14084, дело 8588., с идентификатор № 07598.303.190.1, със застроена площ от 421 кв. м, разположена в ПИ № 07598.303.190 по КККР на гр. Бяла, област Варна, с административен адрес: гр. Бяла, ул. „Йордан Ноев“ № 8, за срок от 5 /пет/ години и предназначение за лекарски кабинет, при стартовата месечна наемна цена определена, съгласно чл. 4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, в размер на 9.21 / девет лева и двадесет и една стотинки/ лева без ДДС или сумата от 11.05 /единадесет лева и пет стотинки/ лева с ДДС. Търгът да се проведе на 21. 10. 2021 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла, Област Варна. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 20. 10. 2021 г. от служител на Дирекция УТУПОС при Община Бяла. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 20. 10. 2021 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 /тридесет/ лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - офис № 3, считано от деня на публикацията във в-к." Добруджанска трибуна". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 2 до 17.00 часа на 20. 10. 2021 г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация