#   Обяви
14.03.2023 Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 година в частта за местни дейности
На основание чл.84, ал.6 от ЗПФ, Кметът на община Бяла, област Варна кани ръководителите на бюджетни звена, гражданите, общинските съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2024 -2026 година.

Публичното обсъждане на бюджетната прогноза за 2024-2026 г. ще се проведе през периода от 15.03.2023 г. до 16.03.2023 г.

Публичното обсъждане ще протече дистанционно, като осигурява равноправни възможности за достъп, участие и идентифициране на заинтересованите лица, както следва:

1. Материалите по публичното обсъждане на бюджетната прогноза за 2024-2026 г. са приложени към настоящата публикация.

2. Заинтересованите лица могат да изразят становища и предложения писмено в деловодството на Община Бяла, ул. Андрей Премянов 29, в работни дни на хартиен носител или на имейл адрес: [email protected]

3. Предоставените лични данни ще бъдат ползвани само за целите на провеждане на публичното обсъждане на бюджетната прогноза за 2024-2026 г.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА:
ИНЖ. ПЕНЬО НЕНОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация