#   Обяви
16.03.2023 Информация, относно опасността от възникване на пожари в земеделски земи и защитени територии – изключителна държана собственост
Във връзка с писмо от РИОСВ – Варна с Изх. №04-00-1948/А8/ 14.03.2023 г. и Заповед № РД – 133/ 23.02.2023 г. на Министъра на околната среда и водите, уведомяваме населението на община Бяла, че се забраняват палежите на стърнища, крайпътни ивици и сухи треви в земеделските земи и защитените територии – изключителна държавна собственост. Всички посетители на защитени територии да бъдат с повишено внимание и да вземат превантивни мерки за предотвратяване опасността от пожари.

При установяване на палежи в защитени територии, незабавно да се уведомява РИОСВ – Варна на телефони: 052/ 678 848 и 052/ 634 582 от 09.00 до 17.30 часа и на тел.: 0884 290 634 след 17.30 часа, и в почивните дни.

Нарушителите носят наказателна отговорност, на основание чл. 162 от Закона за опазване на околната среда.

При констатиране на нарушения, глобата за физически лица е от 200 до 20 000 лв., а за юридическите лица – от 5000 до 500 000 лева.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация