#   Обяви
31.08.2023 Съобщения по чл. 32 от ДОПК - връчване на Акт за установяване на задължение по декларация
Уведомяваме задължените лица, че в 14-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение следва да се явят в Дирекция „Канцелария, административно-правно и информационно обслужване“ – Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, ет.1, стая 7 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, акта ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Списък на длъжниците по ЗМДТ, във връзка с чл. 32 от ДОПК

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация